Posted inThơ Ngô Quang Phúc

Tĩnh

TĨNH Có khi tĩnh để lặng thinh Có khi tĩnh để cho mình yên vui Có khi tĩnh để chôn vùi Có khi tĩnh để ủi an cuộc tình Có khi tĩnh để khai minh Có khi tĩnh để thấy mình vô tâm Có khi tĩnh để lặng câm Có khi tĩnh để chữa bầm […]

Posted inThơ Ngô Quang Phúc

Đời tôi

ĐỜI TÔI Đời tôi em hỏi làm chi Đời tôi rách nát còn gì nữa đâu Đôi bờ cách trở sông sâu Nhịp cầu chưa bắc tình sầu cô mang. Thân tôi em hỏi làm chi Thân phờ phạc ấy còn gì nữa đâu Mỉm cười ngắm tiết mưa ngâu Ẩn sâu tâm dạ nỗi […]