HƯ KHÔNG

Có khi lòng tự hỏi lòng

Hạ tàn thu tận có buồn không

Đông buốt lệ sầu bên gối mộng

Nàng xuân kia tan vào cõi hư không.

Thơ NQP.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *