NGƯỜI ĐI

Nếu một ngày duyên tận hồn ly

Tri âm vĩnh biệt cõi thị phi

Đành rằng tri kỷ còn đôi đứa

Biệt ly kẻ ở vẫn người đi.

Thơ NQP.

Join the Conversation

172 Comments

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *