CÓ CÂU

Nói lời hoa mỹ mà chi

Bởi ta vốn dĩ vô nghì lảng tai

Bình tâm đón ánh ban mai

Vài câu chê phỉnh ngắn dài màng chi

Trải qua sóng gió thị phi

Thân an sẽ hiểu chuyện gì vì đâu

Cổ nhân xưa cũng có câu

Những lời cao nhất hẳn là vô ngôn.

Thơ NQP

 

 

Join the Conversation

4600 Comments