ĐỜI TA

Đời ta khi tỉnh khi điên

Đời ta sinh tử ngã nghiêng bao lần

Đời ta nương tạm cõi trần

Đời ta thấu hiểu cán cân vô thường.

Thơ NQP

Join the Conversation

256 Comments

  1. Pingback: 1confounds
Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *