TĨNH

Có khi tĩnh để lặng thinh

Có khi tĩnh để cho mình yên vui

Có khi tĩnh để chôn vùi

Có khi tĩnh để ủi an cuộc tình

Có khi tĩnh để khai minh

Có khi tĩnh để thấy mình vô tâm

Có khi tĩnh để lặng câm

Có khi tĩnh để chữa bầm vết thương

Có khi tĩnh để tựa nương

Có khi tĩnh để đo lường đắng cay

Có khi tĩnh tại hôm nay

Có khi tĩnh ngẫm những ngày đã qua

Có khi tĩnh để thứ tha

Có khi tĩnh để biết mà bỏ buông.

Thơ NQP.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *