ĐỜI TÔI

Đời tôi em hỏi làm chi
Đời tôi rách nát còn gì nữa đâu
Đôi bờ cách trở sông sâu
Nhịp cầu chưa bắc tình sầu cô mang.

Thân tôi em hỏi làm chi
Thân phờ phạc ấy còn gì nữa đâu
Mỉm cười ngắm tiết mưa ngâu
Ẩn sâu tâm dạ nỗi sầu tịch liêu.

Thơ NQP.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *