HOA CỎ TƯƠNG TƯ

Hoa Cỏ buồn hoa Cỏ biết tương tư

Cô đơn hoa Cỏ mọc ven đường

Vãng khách ghé qua xin dừng bước

Để ngắm loài hoa dại vô thường.

NQP

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *