Tô vẽ

TÔ VẼ Tô cho đậm giọt lệ rơi Vẽ cho thanh nét quên đời đắng cay Tô cho nửa bụi tre này Vẽ cho hết thảy buồn bay về trời Tô cho mộng tưởng lả lơi Vẽ cho vạn bức đạo đời là đây Tô cho hạnh phúc vơi đầy Vẽ cho dăm bảy áng […]