Lời của mẹ

Từ khi cất bước ra đi Ngày đêm tất bật được gì hỡi con Giờ đây thân xác gầy mòn Đầu hai thứ tóc vẫn còn ngu ngơ Nuôi con từ thuở còn thơ Thành ra mẹ hiểu giấc mơ cỏ hồng Con ơi cõi tạm biết không Mong gì thứ ấy vật là phù […]