UỐNG TRÀ

Uống trà đàm đạo thi ca

Dăm ba câu chuyện nửa bà nửa ông

Hít sâu tĩnh lặng an lòng

Thở ra tâm rỗng đời không ưu phiền.

Thơ NQP.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *