Tình mẹ bao la giải ngân hà
Mẹ là bồ tát ở trong ta
Biển rộng mù xa nào sánh đặng
Công ơn của mẹ thấu cung hằng

Mẹ hiền kính quý có hay chăng
Phú quý giầu sang chẳng sánh bằng
Móng tay mẹ gãy lòng xót lặng
Vạn ngữ rộng chăng chẳng đủ đằng

Nghĩa tình mẫu tử bấy lâu nay
Được làm con mẹ ở kiếp này
Cũng may tại kiếp còn có mẹ
Nếu không vô vị thế gian này

Đời mẹ quả là quá đắng cay
Cũng may ơn Phước tổ tiên dày
Cao xanh trên ấy năng gia hộ
Vậy nên mới có được ngày này

Ở kề bên mẹ mắt vẫn cay
Cha đi xa cách đã bao ngày
Mẹ khép cõi lòng trong cô độc
Ở vậy nuôi con khóc thờ chồng

Con đi xây mộng chốn hư không
Chỉ mong bù đắp chút ân lòng
Mong sao cao xanh lành sáng tỏ
Cho con thỏa mộng bớt thẹn lòng.

Thơ NQP (Thơ gửi tặng riêng cho mẹ NTV)

Join the Conversation

223 Comments

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *