MẸ LÀ

Mẹ là thượng đại ân nhân
Mẹ là cao kính toàn phần trong con
Mẹ là hải đảo núi non
Mẹ là ông bụt trong con đời thường
Mẹ là hạnh phúc tình thương
Mẹ là ánh sáng chiếu đường con đi
Mẹ là bồ tát lắm khi
Mẹ là tất cả những gì thiêng liêng.

Thơ NQP

Join the Conversation

297 Comments

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *