MÀU CỜ LIÊN MINH VÕ QUÁN TẠI VÙNG CAO NGUYÊN LÂM PHẦN QUY TỤ HẢO HỚN.

MÀU máu hừng hực

CỜ phất theo người

LIÊN hoa mỉm cười

MINH hương tỏa sáng

VÕ nương đạo quán

QUÁN tưởng vị lai

TẠI tiền hậu khai

VÙNG trời nghĩa khái

CAO sơn không ngại

NGUYÊN khối trì mài

LÂM chốn bồng lai

PHẦN ai nấy hưởng

QUY về một hướng

TỤ nghĩa hiệp hào

HẢO hán dương cao

HỚN thời chánh đạo.

Thơ NQP.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *