Hoa cỏ buồn hoa cỏ biết tương tư
Cô đơn hoa cỏ mọc ven đường
Vãng khách ghé qua xin dừng bước
Để ngắm loài hoa dại vô thường.

Thơ NQP
– Hồ Thuỷ Quái – Đà Lạt –

Join the Conversation

62 Comments

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *