Trăng đêm nay đi vắng
Rong ruổi bước lang thang
Xuân Hương buồn tĩnh lặng
Liễu buông mành thở than

Gió thổi buốt tâm cang
Một cõi lòng tan nát
Giọt lệ sầu mặn chát
Hoà trong hạt mưa rơi

Từ khi nào trăng hỡi
Trăng chẳng còn ghé chơi
Mặc chú cuội chơi vơi
Bên đa già đơn độc

Giận ánh trăng cuội khóc
Mây hỏi hằng có vui
Gió thổn thức ngậm ngùi
Màn đêm vùi trong tủi
Ánh sao cay mắt dụi
Thiếu trăng còn gì vui.

Thơ NQP.

Join the Conversation

629 Comments