CUỐC BAY

Cuốc vài héc ruộng trên nương

Chỉ vì thích được tầm thường như ai

Ngày xưa cuốc đất khổ sai

Bây giờ cũng cuốc mà oai hơn nhiều

Nhớ ngày còn nhỏ ốc tiêu

Tay cầm cây cuốc dộp bầm lệ rơi

Lớn lên một chút quen rồi

Cuốc bàn cuốc bốn cuốc ngày cuốc đêm

Chẳng cầu cuộc sống ấm êm

Chỉ mong có được bên thềm củ khoai

Bao năm cày cuốc mệt nhoài

Không ai thương xót đoái hoài một câu

Bây giờ có khác gì đâu

Chỉ là vắng bóng lệ sầu năm xưa.

Thơ NQP.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *