Có khi nào mình đã lạc mất nhau
Có khi nào bỗng nhiên mình xa lánh
Có khi nào cuộc tình trong sương lạnh
Có khi nào lực cản mạnh siêu nhiên
Có khi nào ly khởi tự cao thiên
Có khi nào nghiệp từ muôn vàn kiếp
Có khi nào dở dang chàng và thiếp
Có khi nào chịu vạn kiếp thương đau
Có khi nào bất hạnh sẽ qua mau
Có khi nào nỗi đau là giã tưởng
Có khi nào những điều trong tâm tưởng
Là yêu thương..là hạnh phúc vô thường.

Thơ NQP.

Join the Conversation

11 Comments

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *