Có câu

CÓ CÂU Nói lời hoa mỹ mà chi Bởi ta vốn dĩ vô nghì lảng tai Bình tâm đón ánh ban mai Vài câu chê phỉnh ngắn dài màng chi Trải qua sóng gió thị phi Thân an sẽ hiểu chuyện gì vì đâu Cổ nhân xưa cũng có câu Những lời cao nhất hẳn […]