KẺ MÙ
Trải qua thời khắc đui mù
Xuân thu mới tỏ kiếp mù mà hay
Xinh đẹp ngày tháng nào say
Lờ mờ vạn vật cõi này an vui.

Bao kẻ mắt sáng như đui
Tâm mù trí quáng huy hoàng nỗi chi
Đường đi dài bước vội gì
Trí nhân tâm sáng mắt mù hẳn sang.

Thế gian có mắt mơ màng
Kẻ trí nhìn thấy hai hàng lệ rơi
Phục người quân tử đội trời
Nhìn bằng tâm thức muôn nơi sáng cùng.

Thơ NQP.
(Ảnh sưu tập – Nguyễn Đình Chiểu)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *