Lệ tình

Em ở rất gần nhưng quá xa Gió đông lay rụng ánh trăng ngà Tầm xuân hoá kiếp tơ thôi nhả Biển đông cạn sạch lệ mới khô Trần gian cõi tạm chốn nhấp nhô Yêu đương phản phất tựa mây hồ Kinh qua sinh tử nào ham hố Vô thường lau sạch lệ đâu […]